PORADY 2019-06-14T12:28:37+00:00

Poradnik – jakie działania należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby:

1. Pierwszym krokiem jest zawiadomienie Pogotowia Ratunkowego tel. 999 lub 112 w celu stwierdzenia zgonu. Lekarz wypisuje tzw. kartę zgonu, potrzebną później do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Następnie ciało transportowane jest do kostnicy miejskiej.

2. Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego.

Następnie należy dostarczyć do zakładu pogrzebowego wszystkie niezbędne dokumenty, tj.:

– kartę zgonu
– dowód osobisty zmarłej osoby
– dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej
– zaświadczenie z zakładu pracy lub (w przypadku gdy zmarły był emerytem lub rencistą) ostatnim odcinkiem renty lub emerytury

Pomożemy Państwu przejść przez procedurę formalno-prawną związaną z pochówkiem, wliczając w to zwrot zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na miejscu ustalamy termin pogrzebu, termin kremacji, wybieramy obrządek religijny w jakim ma zostać zorganizowana uroczystość oraz cmentarz i miejsce pochówku. Oczywiście istnieje też możliwość organizowania pogrzebów świeckich łącznie z odpowiednimi akcesoriami funeralnymi.